Podczas ostatniej, XXVII sesji Rady Powiatu Zambrowskiego wybrano nowy skład zarządu. Na stanowisko Starosty Zambrowskiego wybrany został Zbigniew Teofil Jach. Kandydat otrzymał 9 na 16 głosów. 

XXVII sesja Rady Powiatu Zambrowskiego odbyła się 27 lipca w budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie. Wzięło w niej udział 16 radnych. Obrady zwołano z powodu przejścia na emeryturę dotychczasowego Starosty Zambrowskiego – Stanisława Władysława Ożlańskiego. Rezygnacja starosty jest równoznaczna ze złożeniem rezygnacji przez cały zarząd powiatu, w którego skład oprócz starosty wchodzili radni: Kazimierz Dmochowski, Sebastian Orłowski, Ryszard Bohdan Świderski i Wicestarosta Zambrowski Jacek Norbert Murawski.

Radni jak najszybciej powołali komisję rekrutacyjną, która zajęła się organizacją nowych wyborów. W jej skład weszli Krzysztof Rokicki, Sławomir Worosilak i Edyta Marchelska-Groszfeld. Na nowego starostę zgłoszono dwóch kandydatów: dotychczasowego wicestarostę Jacka Norberta Murawskiego i Zbigniewa Teofila Jacha. W tajnym głosowaniu pierwszy uzyskał siedem, natomiast drugi dziewięć głosów.

W skład nowego Zarządu Powiatu nowy starosta zarekomendował Sebastiana Orłowskiego na stanowisko wicestarosty, Ryszarda Bohdana Świderskiego, Annę Gawkowską i Rafała Pomazańskiego. Wniosek poparła większość rady.

Ile będzie zarabiał nowy starosta?

Podczas sesji dyskutowano również o wysokości wynagrodzenia dla nowego starosty. Zmiany poparło 12 radnych przy 3 głosach wstrzymujących się. Pensja włodarza będzie wynosić 15 tys. 236 zł, na co składają się:

  • wynagrodzenie zasadnicze – 9 tys. 300 zł,
  • dodatek funkcyjny – 2 tys. 420 zł,
  • dodatek specjalny – 3 tys. 516 zł.

Dodatkowo staroście będzie przysługiwał dodatek za wysługę lat.   

Powołanie nowego zarządu sprawiło, że Anna Gawkowska musiała zrezygnować z zasiadania w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na jej miejsce powołano Sławomira Worosilaka.