Gmina Zambrów wystosowała publiczne zapytanie ofertowe, które dotyczy dostarczenia i instalacji altan ogrodowych. Wymienione elementy mają zostać umieszczone w czterech lokalizacjach: Zagroby — Lętownica, Sędziwuje, Stare Krajewo oraz Nowy Laskowiec. Oprócz tego planowane jest również utwardzenie terenu wokół nowo zbudowanych altan. Obszar, na którym ma dojść do realizacji tych prac, obejmuje gminne place zabaw oraz boiska sportowe.

Zaprojektowano dwa typy altan ogrodowych, które mają być rozmieszczone na różnych obszarach. Pierwszy typ będzie miał powierzchnię użytkową wynoszącą około 9 metrów kwadratowych i siedmiokątny kształt. Tego rodzaju altany trafią do miejscowości: Zagroby — Lętownica, Sędziwuje i Stare Krajewo. Drugi typ altany, który przewidziano do instalacji w Nowym Laskowcu, będzie miał znacznie większą powierzchnię użytkową – około 28 metrów kwadratowych. Ich kształt ma formę prostokąta.

Planowany termin zakończenia wszystkich prac to 15 grudnia 2023 roku. Zainteresowane podmioty mogą składać swoje oferty aż do 5 października 2023 roku.