Podczas najnowszej sesji Rady Miasta Zambrów, radni mieli okazję zapoznać się z planem działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie na nadchodzący sezon kulturalny 2023/2024. Ten dokument stanowi drogowskaz dla działań ośrodka w najbliższym czasie.

Dokument został podzielony na szesnaście części, które zawierają informacje na temat różnorodnych zadań, które Miejski Ośrodek Kultury zamierza podjąć. W tym kontekście, uwzględnione zostały kwestie organizacyjne dotyczące funkcjonowania instytucji, a także podkreślono rolę osób odpowiedzialnych za różne obszary działalności.

Zwraca uwagę aktywne zaangażowanie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie w tworzenie efektywnych relacji z lokalnymi samorządami oraz instytucjami kultury z regionu podlaskiego.

Kolejne obszary działalności opisane w programie obejmują szeroko rozumianą edukację kulturalną – od plastycznej, przez fotograficzną, teatralną, muzyczną, taneczną, literacką i propagowanie czytelnictwa, aż po edukację historyczną, filmową, sportową i propozycje dla Uniwersytetu III Wieku.

Program szczegółowo opisuje plany realizacji poszczególnych zadań i zawiera harmonogram dziesiątek wydarzeń kulturalnych, które ośrodek planuje zorganizować w ciągu całego roku. W dokumencie zostały uwzględnione konkretne daty planowanych wydarzeń.