26 października tego roku miało miejsce spotkanie w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, którego gościem specjalnym był Poseł do Parlamentu Europejskiego, Tomasz Frankowski. W rozmowie uczestniczyli także ważni lokalni decydenci i urzędnicy: Zbigniew Teofil Jach, Starosta Powiatu Zambrowskiego, Sebastian Orłowski, Wicestarosta Zambrowski, Kazimierz Dąbrowski, Burmistrz Miasta Zambrów oraz Karol Kossakowski, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie.

Poseł Frankowski zdecydował się na przeprowadzenie szeregu wizyt w jednostkach organizacyjnych powiatu zambrowskiego. Odwiedził Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oba zlokalizowane w Zambrowie. Dodatkowo znalazło się czas na spotkanie z zawodnikami Klubu OLIMPIA Zambrów. Wszystkim podopiecznym placówek przekazał drobne upominki.

Zasadnicze punkty rozmów dotyczyły problematyki osób niepełnosprawnych i starszych oraz konieczności tworzenia rodzin zastępczych dla dzieci potrzebujących opieki. Przedstawiciele powiatu zambrowskiego i miasta Zambrów zarysowali obecne wyzwania, z którymi borykają się samorządy oraz omówili plany inwestycyjne na najbliższą przyszłość.