Planowane jest, że przed nadejściem świąt Bożego Narodzenia finalizowane będą roboty związane z renowacją ciągu dla pieszych i rowerzystów, który ciągnie się od ulicy Sportowej aż do obszarów zielonych przy zalewie.

Główne zadania budowlane obejmują rozebranie starej nawierzchni wykonanej z kostki betonowej, dopełnienie podbudowy za pomocą podsypki piaskowo-cementowej, korektę krzywo ułożonych obrzeży betonowych w miejscach, gdzie tego wymaga sytuacja oraz układanie nowej kostki betonowej typu „granit duży” o grubości 6 cm na obszarze o powierzchni 362 metrów kwadratowych. Kostka będzie miała biały kolor, natomiast czarna linia będzie służyć jako granica oddzielająca ciąg dla pieszych od ścieżki rowerowej.

Zgodnie z harmonogramem prac, wszystkie te czynności mają być wykonane do dnia 22 grudnia 2023 roku. Miasto Zambrów podpisało umowę na realizację powyższych prac z firmą PHU „PLUMBERS” prowadzoną przez Mariusza Bachera. Koszt całkowity prac wyniesie 54.666,12 złotych brutto.