24 maja 2024 r. tętniła życiem siedziba Starostwa Powiatowego w Zambrowie, gdzie miało miejsce podpisanie umowy na znaczącą rozbudowę Szpitala Powiatowego. Kluczowe punkty tego projektu to dodanie bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji oraz usprawnienie organizacji terenu szpitala.

Prace te przyczynią się do zwiększenia liczby możliwych do przeprowadzenia procedur medycznych, w tym operacji. Jest to kluczowe nie tylko dla codziennego funkcjonowania placówki, lecz także dla zapewnienia dodatkowej sali operacyjnej do natychmiastowego wykorzystania w sytuacjach kryzysowych, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.

Za umową na tę inwestycję podpisali się, reprezentując Zarząd Powiatu Zambrowskiego, Edyta Marchelska-Groszfeld pełniąca funkcję Starosty Zambrowskiego oraz Robert Maciej Rosiak – Wicestarosta. Obecni byli również skarbnik powiatu, Sylwia Gosiewska, a także Jan Bajno – Prezes Szpitala Powiatowego w Zambrowie i Tadeusz Baczewski z obsługi szpitala.

Na wykonawcę prac za kwotę 15 810 489,33 zł zostało wybrane przedsiębiorstwo MASTER Emil Borys Spółka Jawna z Wysokiego Mazowieckiego, które będzie odpowiedzialne za realizację tego istotnego projektu.