Maturzyści w końcu poznali wyniki tegorocznej matury. Jak wypadli zambrowscy uczniowie na tle rówieśników z województwa podlaskiego i całego kraju? 

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2022 r., obowiązkowo przystąpili do egzaminu maturalnego w części pisemnej z języka polskiego, matematyki, wybranego języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Każdy absolwent mógł również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

W całym kraju egzamin maturalny zdało 209 tys. 837 uczniów, czyli 78,2% przystępujących do matury. 15,5% ma prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego 23 sierpnia br., zaś 16 tys. 833 piszących, czyli 6,3% w ogóle nie zdało egzaminu. Według informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, średnie wyniki w całym kraju z języka polskiego na poziomie podstawowym wyniosły 54%, matematyki – 58%, języka angielskiego (najczęściej wybieranego spośród języków obcych nowożytnych) – 76%.

Podlaskie i Zambrów. Jakie wyniki?

W województwie podlaskim maturę zdało 76,2% uczniów. 16,2%  będzie przystępować do egzaminu poprawkowego, zaś 637 piszących (7,6% ) nie zdało egzaminu. Średnie wyniki podlaskich maturzystów na poziomie podstawowym okazały się troszkę słabsze niż ich rówieśników w kraju. Z języka polskiego osiągnęli 52%, z matematyki – 57%, natomiast z języka angielskiego – 75%.

W powiecie zambrowskim do wszystkich wymaganych egzaminów podeszło w sumie 203 uczniów, z czego świadectwo dojrzałości otrzymało 147 piszących. Oznacza to zdawalność na poziomie 72,4%. Język polski na poziomie podstawowym zambrowscy uczniowie napisali na średnio 49%, matematykę – 53%, język angielski – 69%, a język rosyjski (15 piszących) na średnio 54%.

W całym województwie najlepszą zdawalność osiągnęli maturzyści z Białegostoku, czyli aż 80%. Nieco gorzej poszło uczniom z Suwałk – 79% i Łomży – ponad 77%. We wszystkich tych miastach maturzyści osiągnęli średni wynik z języka polskiego na poziomie 54%, z matematyki w Białymstoku – śr. 62%, natomiast w Suwałkach i Łomży – 58%. Najwyższym średnim wynikiem z języka angielskiego również mogą się pochwalić uczniowie z Białegostoku – 78%. Trochę słabiej poszło maturzystom w powiatach augustowskim – 77% i wysokomazowieckim – 75%. Język rosyjski najlepiej napisali uczniowie z Suwałk – 72% oraz powiatów augustowskiego – 71% i bielskiego – 70%.