Rodzice i opiekunowie dzieci do lat 8 lub starszych dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością, mogą znowu skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. 

Dziś mija ostatni dzień ferii zimowych w województwie podlaskim. Już jutro, 7 lutego dzieci wracają do szkoły i nauki. Czy jednak wszyscy będą się widzieć ze swoimi rówieśnikami? Nie do końca. Do 27 lutego uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół średnich pozostają przy nauce zdalnej. W związku z tą sytuacją rodzicom i opiekunom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Kto może skorzystać z zapomogi?

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać ubezpieczeni rodzice dzieci do lat 8, jak i starszych dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności oraz rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Zapomoga przysługuje na czas nauki zdalnej od 1 do 27 lutego. Placówka oświatowa dziecka lub dorosłej osoby niepełnosprawnej musi być zamknięta lub działać w ograniczonym zakresie. Ograniczony zakres dotyczy zajęć odbywających się w trybie hybrydowym, tj. część dzieci uczy się w szkole, a część w domu. Świadczenie przysługuje także osobom, które nie mogą skorzystać z usług niani lub innego opiekuna.

Warunkiem dostania dodatkowej zapomogi jest posiadanie ubezpieczenia chorobowego. Jeśli dzieckiem może zająć się drugi opiekun, np. rodzic, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny, wówczas dodatkowe świadczenie się nie należy. 

Do wypłaty każdego zasiłku opiekuńczego potrzebne jest oświadczenie rodzica. Dokument należy przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Rodzic, który prowadzi własną firmę, składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – może to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.