Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Szumowie otrzymała ostatnio wspaniałą wiadomość. Okazało się, że Dom Parafialny z 1933 r. znalazł się na liście do dofinansowania. Budynek czeka duży remont.

Podczas ostatniego posiedzenia sejmiku województwa, przeznaczono na renowację podlaskich zabytków blisko 3,2 mln zł. Pierwotnie budżet na prace restauratorskie wynosił 2,143 mln zł., jednak został zwiększony o ponad 1 mln zł. Dotacje otrzymało łącznie 50 obiektów, a wśród nich znalazł się Dom Parafialny w Szumowie. 

Tamtejsza Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej otrzyma 60 tys. zł na remont elewacji wschodniej i południowej wraz z termomodernizacją. Docelowo budynek ma być udostępniany na cele religijne oraz społeczne i stać się jednym z głównych miejsc w miejscowości oraz służyć jako miejsce spotkań. Taka funkcja ma nie tylko służyć wszystkim mieszkańcom wsi, ale również turystom. To również dobra strategia na promocję dziedzictwa historyczno-kulturowego regionu. 

Historia obiektu

Szumowski Dom Parafialny to drewniana synagoga, która pochodzi z około 1933 r. Pierwotnie stała w Śniadowie, skąd została przeniesiona do Szumowa w 1946 roku. Jest ona dziełem Jana Wojsa, cieśli ze wsi Duchny Młode. W 1768 r. w Śniadowie, w pobliżu rynku została zbudowana przez Żydów pierwsza drewniana bożnica, która spłonęła podczas I wojny światowej, dlatego zbudowano drugą, która później została przeniesiona. 

W 1942 r. śniadowscy Żydzi zostali wymordowani przez hitlerowców, a synagogę przekształcono w magazyn zbożowy. Po wojnie w 1946 r. śniadowska gmina jomidia do spraw opuszczonego mienia sprzedała bożnicę szumowskiemu proboszczowi księdzu Eugeniuszowi Grodzkiemu i tym sposobem budowla trafiła na nowe miejsce w Szumowie. 

11 grudnia 1987 roku budynek został wpisany do katalogu zabytków. Dziś budynek pełni rolę domu parafialnego. Na I piętrze znajduje się przestronna sala spotkań, która pełni funkcje dydaktyczno-ekspozycyjną. Niestety dom jest bardzo zaniedbany, chociaż stanowi integralną część przestrzeni wiejskiej i ma ogromną wartość historyczną oraz tożsamościową. Budynek zajmuje szczególne miejsce na mapie regionu, ponieważ jest to jedna z niewielu w całej Polsce zachowanych oryginalnych synagog drewnianych.

Mimo, że w 2018 roku wykonano remont pokrycia dachu oraz wzmocniono i naprawiono konstrukcję więźby dachowej, budynek nadal pozostaje w złym stanie. Na szczęście otrzymano dofinansowanie i teraz będzie można podziwiać jak Dom Parafialny “staje na nogi”. 

W trakcie remontu w 2018 roku zabezpieczono również obiekt przed zaciekami wody opadowej do wnętrza budynku. Wyprostowano też ścianę na I piętrze. Podczas kolejnego etapu prac m.in. wymienione zostały zdegradowane podwaliny i wzmocniona konstrukcja ścian, które dodatkowo zabezpieczono przeciw grzybom, szkodnikom drewna oraz pożarom. Wymienione zostało oszalowanie i stolarka budowlana. Na ten cel parafia p.w. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Szumowie otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Podlaskiego, od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gminy Szumowo, Starostwa Powiatowego w Zambrowie oraz datki parafian.